مهمترین عناوین خبری و اطلاعیه ها
 
عمومی
 
فرهنگی
 
اداری مالی
 
آموزشی
 
دانشجویی
 
پژوهش
 
 
منتخب تصاویر
 
 
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
 
     
 
ابزارها
 
 
 
     
 
مناقصات عمرانی واحد ماکو
 
 
 
     
 
 
اطلاعیه ها
 
 

زمانبندی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92: 

انتخاب واحد: 12 تا 21 بهمن 

شروع کلاسها: 26 بهمن 

حذف و اضافه: 3 اسفند تا 5 اسفند 

امتحانات: 93/3/22 تا 93/4/7